هیئت اجرایی شتاب صنایع غذایی (استارت آپ ویکند)

.

   
دکتر کریمی
ریاست مرکز علمی کاربردی قند کرج
  دکتر جمشیدی
معاون آموزشی مرکز
  مهندس فیضی
استاد دانشگاه
         
    بیژن نصیری اعظم
مهندس سید جوادی
مدیر مرکز رشد - استاد دانشگاه
  دکتر اسماعيلي
مدیر دفتر کارآفرینی
  مهندس نصیری اعظم
مدیر دفتر مالکیت فکری
         
   
آقای فاتح
مدرس دانشكده طب سنتي
  مهندس صبوری
هماهنگی
  مهندس کرمی مقدم
استاد دانشگاه - صنایع غذایی
         
   
دکتر محمدی
استاد دانشگاه
  دکتر قاسمی
استاد دانشگاه
  مهندس گردینی
مربی
         

حامیان شتاب صنایع غذایی

دات نت نیوک فارسی