بوم مدل کسب و کار

 

بوم کسب و کار

بوم مدل کسب و کار Business model canvas ابزاری است که از بخش های نه گانه تشکیل و مدل کسب و کار را با زبان تصویر و در عین حال بسیار قدرتمند توصیف می کند. این ابزار یک ابزار بصری و مدیریتی است محلی برای ایده پردازی در مورد کسب و کار و بررسی عناصر مهم آن می باشد.

بوم مدل کسب و کار یک زبان مشترک است که عناصر یک مدل کسب و کار را به تصویر می کشد و افراد مختلف از تیم های مختلف می توانند فرضیات خود را بر روی قسمتهای مختلف این بوم بنویسید در مورد آن نظر بدهند و در نهایت آنها را اعتبار سنجی نمایید.

این بوم ۹ جز دارد که عبارتند از: ١- بخش یا بخش های مشتریان 2- ارزش پیشنهادی 3- کانال یا کانالهای توزیع 4- ارتباط با مشتریان 5- جریان درآمد 6- فعالیتهای اصلی 7- منابع اصلی 8- شرکای تجاری/کلیدی و 9- ساختارهزینه ها نمایی از این بوم در تصویر آورده شده است.

نکته مهم این است که استفاده از آن در مراحل ایده پردازی مناسب است ولی برای راه اندازی استارتاپ ها به شدت توصیه میشود که در کنار این ابزار ، از ابزار بوم ناب نیز استفاده گردد.

 

1- بخش/بخشهای مشتریان:

مشتریان میتوانند بر اساس خواسته ها و ویژگیهای منحصر بفردشان بسته به نیاز و هدف شما بخش بندی شوند. چند نمونه از بخش های مشتریان: -بازار انبوه -گوشه بازار -بخش بندی شده -متنوع -بازار چند وجهی

بوم کسب و کار

 

2- ارزش پیشنهادی:

همانطورکه میدانید،ارزش پیشنهادی شما به هرمشتری،فاکتوری است که باید شما را از سایر خدمات دهندگان مشابه (رقبای کاری شما)،متمایز سازد.پس،شما باید بدانیدکه به هر بخش از مشتریان چه خدماتی محصولاتی را ارائه میکنید. ازجمله راهکارهای برتری بخشیدن به شما شامل: -تازگی -عملگرد -سفارشی سازی -انجام رساندن کار -طراحی -برند و خوشنامی -قیمت -کاهش هزینه ها -کاهش ریسک -دسترسی آسان و – راحتی و آسایش میشوند.

بوم کسب و کار

3- کانال توزیع:

راهی است برای رساندن ارزشهای پیشنهادی شرکت به مشتریان که میتواند کانال های خود یا شرکای تجاری و یا ترکیب یا از هر دو باشد.

بوم کسب و کار

4- ارتباط با مشتریان:

در عصر حاضر یکی از مهم ترین لازمه ی موفقیت شرکت،ارتباط گرفتن و حفظ آن مشتریان است. در اینجا انواعی از ارتباط با مشتریان را امثال میزنیم: -کمک شخصی -کمک شخصی اختصاصی -سلف سرویس -سرویسهای خودکار -جوامع کاربردی -خلق مشترک(بامشتری)

بوم کسب و کار

5- جریان درآمد:

چگونگی دریافت درآمد شرکت،ازهر بخش از مشتریان را گویند. جریان درآمد ازراه های: -فروش دارایی -حق استفاده -حق اشتراک/عضویت -اجاره/قرض -حق استفاده ازمجوز/امتیاز -حق کارگزاری و -تبلیغات ایجاد میشود.

بوم کسب و کار

6- منابع اصلی:

دارایی های شرکت،که برای خلق ارزشمشتری ضروری هستند و خود شامل: -منابع انسانی -منابع مالی -منابع فیزیکی و – منابع معنوی میباشد.

بوم کسب و کار

7- فعالیت های اصلی:

مجموعه ی مهمترین فعالیتهای یک شرکت برای اجرای ارزشهای پیشنهادی تعریف شده است.

بوم کسب و کار

8- شرکای کلیدی:

ضروری است که شرکت ها،برای کاهش خطر ریسک وهمچنین بهبود عملیات،با برخی دیگرمشارکت هایت جاری صورت دهند. که روشهای آن از جمله: -همکاری استراتژیک با شرکتهای رقیب وغیر رقیب -سرمایه گذاری های مشترک -روابط خریدار -فراهم کننده و -پیمان/ اتحاد های استراتژیک میباشد.

بوم کسب و کار

9- ساختار هزینه ها:

پیاده کردن مدل های مختلف کسب وکارهزینه هایی دربردارند که معمول باید چیزی بین هزینه محوری و ارزش محوری باشند. ساختار هزینه ها دارای خصیصه هایی همچون: -هزینه های ثابت -هزینه های متغیر -اقتصاد مقیاس (کاهش هزینه با افزایش تعداد) -اقتصاد محدوده (کاهش هزینه با افزایش محدوده کاری) هستند.

بوم کسب و کار

نوآوری ‌های چندگانه

نوآوری‌ های ایجاد شده توسط چندین کانون و تاثیر بسیاری که بر چندین جزء سازنده مدل کسب وکار دارند. به عنوان مثال: هیلتی، تولیدکننده جهانی ابزارهای حرفه‌ای ساخت، بجای فروش محصولات به اجاره مجموعه ابزار ها به مشتریان پرداخت. این یک تحول عظیم در ارزش پیشنهادی هیلتی بود. اما از سوی دیگر جریان‌ های درآمدی این شرکت نیز به جای درآمد های حاصل از فروش نهایی محصول به درآمد های حاصل از خدمات مکرر تغییر یافت.

از نظر چسبرو منافع اقتصادی بنگاه از محل فناوری هایش، بیش از آن که بستگی به ویژگی های خود فناوری داشته باشد، مربوط به گزینش مدل کسب و کار مناسب است .بر این اساس در نظر گرفتن مدل کسب و کار مناسب برای ساخت یک ایده جدید بسیار مورد توجه است و اهمیت به این نکته را ضروری می‌کند. بر اساس نظر چسبرو و ریچارد روزن بوم مدل کسب و کار شامل این کارکرد ها میباشد:

1-گزارش صحیح و دقیق گزاره ارزش،یعنی ارزش به وجود آمده که با محصولات و خدمات ایجاد شده بر اساس یک فناوری برای کاربران در نظرگرفته شده است؛

2-شناسایی یک بخش بازار؛یعنی کاربرانی که فناوری برای آنها سودآور است و هدفی که فناوری برای آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛

3-معرفی ساختار زنجیره ارزش بنگاه،که برای ایجاد وپخش محصولات ضروری است و پشتیبانی از جایگاه بنگاه در این زنجیره با استفاده از تعیین دارایی های مکمل لازم.

4-تعیین روشهای ایجاد درآمد برای بنگاه و پیش ‌بینی ساختار هزینه و حاشیه سود هدف برای ایجاد محصول،با تو جهبه گزاره ارزش و ساختار زنجیره ارزش در نظرگرفته شده؛

5-پیوند تامین کنندگان و مشتریان با توصیف جایگاه بنگاه در شبکه ارزشی؛شامل شناسایی رقبا و بنگاه های مکمل بالقوه؛ 6-بنگاه نوآور با تدوین راهبرد رقابتی مزیتی در برابر رقبا به دست می آورد وآن را نگهمیدارد.

 

و اما در پایان:

یک "ایده کسب و کار" جدید،به معنای خلق ناگهانی یک مدل کسب وکار خلاقانه ‌ی بدیع و جدید نیست. شروع کار شما با تقلید از مدل ‌های کسب وکار موجود و سعی درنوآوری درآنها برای ایجاد مزیت رقابتی با رقبای دیگر بازار است. برای اینکار امکان ایده‌ پردازی به ما در چهار کانون مهم یعنی منابع،ارزش،مشتری و منابع مالی با استفاده از بوم مدل کسب وکارکه ابزار قدرتمندی استفراهم میشود...


 

 

جهت ثبت نام کلیک کنید

حامیان شتاب صنایع غذایی

دات نت نیوک فارسی